Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Tee ilmoitus väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta

Niin sanottu whistleblowing- eli ilmoittajansuojelulaki (laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta) edellyttää väärinkäytöksistä ilmoittavien henkilöiden suojelua. Laki perustuu EU:n ns. whistleblowing-direktiiviin. Laki luo puitteet sille, miten väärinkäytöksistä tai lainvastaisesta toiminnasta voi ilmoittaa ja millaista suojelua ilmoittajalle annetaan. Lain puitteissa yritysten ja organisaatioiden on perustettava ilmoituksia varten sisäinen ilmoituskanava, jos niissä on vähintään 50 työntekijää.

Suomen Lähetysseuran uusi whistleblowing-direktiivin mukainen ilmoituskanava on auki, ja se vastaa myös uusiin Suomen ilmoittajansuojalain ja Euroopan Whistleblower-direktiivin vaatimuksiin. Uuteen ilmoituskanavaan pääsee helposti seuraamalla verkkosivun alalaidasta olevasta linkistä.

Päivitetyn lainsäädännön mukaisesti valitusten käsittelymenettelyssä edellytetään luottamuksellisuutta, riippumattomuutta ja mahdollisuutta kaksisuuntaiseen nimettömään viestintään ilmoituksen tekijän kanssa. Näiden standardien noudattamisen varmistamiseksi Suomen Lähetysseura on tehnyt yhteistyösopimuksen suomalaisen Takana Oy:n kanssa, jolla on laaja kokemus ilmoitusten käsittelystä.

Kaikki ilmoitukset kanavoidaan suoraan Takana Oy:lle, jossa tehdään perusteellinen ilmoituksen analyysi esitettäväksi Suomen Lähetysseuran Complaints committeelle asianmukaisia toimia varten. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Ilman ilmoittajan suostumusta, hänen henkilöllisyytensä salataan käsittelyn ja mahdollisen tutkinnan aikana niin että se on vain käsittelijän ja tutkijan tiedossa. Arvostamme jokaista ilmoitusta, ne otetaan vakavasti ja ammattitaitoiset ilmoitusten käsittelijät käsittelevät ne Core Humanitarian Standardin vaatimusten mukaisesti.

Ilmoita korruptiosta tai muusta epäeettisestä toiminnasta