Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Tee ilmoitus väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta

Miksi tehdä ilmoitus?
Lähetysseuran arvot, lähimmäisenrakkaus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja kumppanuus,  rakentavat vahvat perusteet Lähetysseuran korruption vastaiselle työlle sekä korruption ennaltaehkäisylle.

Lähetysseura korostaa työssään ja toiminnassaan eettisiä ja hyvän hallinnon periaatteita. Sähköinen väärinkäytöksien ilmoituslomake toimii osana Lähetysseuran korruption estoa sekä tukee organisaation riskien hallintajärjestelmää.

Koska ilmoittaa?
Ilmoituksen täyttäminen on aina tarpeellista, kun on aihetta epäillä, että korruptio tai muuten epäeettinen teko on joko tapahtunut tai tapahtumassa. Ilmoittaminen ei edellytä asiaa tukevaa todistusaineistoa. Lähetysseura ei kannusta tai hyväksy toimenpiteitä, jotka voivat mahdollisesti vaarantaa raportin antavan henkilön turvallisuuden tai pakottaa laittomiin toimenpiteisiin.

Kuka voi ilmoittaa?
Lähetysseuran sähköinen väärinkäytöksien ilmoituslomake on suunnattu niille, jotka ovat jollain tavalla yhteydessä (virallisesti/epävirallisesti) Lähetysseuran tukemaan ulkomaan yhteistyöhön tai kotimaan toimintaan. Ilmoituksen jättävä henkilö voi olla kansalaisyhteiskunnan jäsen, Lähetysseuran tai kumppaniorganisaation työntekijä, hankkeen hyödynsaaja tai toisen rahoittajaorganisaation jäsen Suomessa tai ulkomailla.

Mitä tietoja ilmoittaa?
Lähetysseuran määritelmän mukaan korruptio on toimivallan väärinkäyttöä yksityisen edun tavoitteluun. Määritelmä viittaa toimintaan ja käytäntöihin, jotka voidaan määritellä joko epäeettisiksi tai lainsäädännön vastaisiksi teoiksi Suomessa tai kyseisessä kumppanimaassa. Määritelmä viittaa toimintaan, joka voi olla luonteeltaan materiaalinen, ei-materiaalinen tai palveluperustainen. Määritelmä viittaa myös laajasti eri väärinkäytöksen muotoihin, kuten taloudelliseen ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön sekä heikosta tai huonosta hallinnosta johtuvaan epäeettiseen toimintapaan.

Ilmoituslomakkeella voi ilmoittaa myös jo aiemmin epäiltyjä jo tapahtuneita väärinkäytöksiä.

Ilmoituslomakkeeseen on suositeltavaa täydentää mahdollisimman yksityiskohtaista ja kattavaa tietoa epäiltyyn korruptioon liittyen. Ilmoituksen jättäminen toisen henkilön henkilöllisyydellä tai muuten väärän tiedon antaminen on ehdottoman kiellettyä. Raportointikanavaa ei pidä käyttää vääriin tarkoituksiin, kuten toisen henkilön tai organisaation tahalliseen, perusteettomaan vahingoittamiseen.

Kuinka ilmoittaa?
Ilmoituksen jättämisessä suositellaan käytettäväksi alla olevaa lomaketta. Jotta ilmoitetun korruption tutkinta voidaan suorittaa mahdollisimman luotettavasti ja tehokkaasti, on suositeltavaa täydentää nimi ja yhteystiedot. Mahdolliset yhteydenotot tullaan tekemään huomioiden raportin jättäneen henkilön turvallisuus. Turvallisuussyistä on suositeltavaa käyttää julkista tietokonetta sekä tyhjentää tietokoneen sivuhistoria käytön jälkeen.

Ilmoituksen voi tehdä kaikilla Suomen Lähetysseuran kumppanimaiden virallisilla kielillä. Mikäli mahdollista on kuitenkin ensisijaisesti suositeltavaa täydentää tiedot suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Mitä tapahtuu ilmoituksen jälkeen?
Kaikki ilmoitettu tieto käsitellään luottamuksellisesti. Lähetysseura tutkii kaikki ilmoitetut epäilyt. Ilmoitettu tieto ja siihen liittyvä aineisto on saatavilla ainoastaan niille, joille tieto kuuluu työtehtävään liittyvien vastuiden puitteissa. Mahdollisuuksien mukaan ilmoituksen tehneelle henkilölle tullaan antamaan väliaikatietoa prosessin aikana. Kaikki ilmoituksen tehneen henkilön henkilöllisyyteen tai muuten siihen viittaava tieto säilytetään luottamuksellisena. Henkilökohtaisia tietoja ei tulla luovuttamaan kolmansien osapuolten haltuun. Asiaan liittyvät toimenpiteet perustetaan tutkinnan tuloksiin. Lähetysseura ei toteuta toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa jonkun osapuolen terveyden tai hengen.