Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Esimerkkejä työmme tuloksista:

Syyrialaiset toimivat paikallistasolla rauhan puolesta. Lähetysseuran Syria Initiative -rauhanhankkeen kautta paikalliset rauhantoimijat Syyriassa ovat vahvistuneet toimimaan välittäjinä ja sovittelijoina ja rakentamaan luottamusta omissa yhteisöissään. Työmme on vahvistanut syyrialaisten välisiä vuoropuheluprosesseja rauhasta. Olemme luoneet neutraaleja ja turvallisia tiloja ja tilanteita keskustella ja rakentaa yhteistä ymmärrystä ja tahtotilaa rauhan rakentamiseksi ja konkreettisten asiakysymysten ratkaisemiseksi. Olemme vahvistaneet naisten osallistumista rauhanprosessiin eri tasoilla. Syria Initiative tukee naisjärjestöjä ja niiden yhteistyötä sekä YK:n erityisedustajaa tukevan naisten neuvonantajaryhmän työtä. Tutkimuksemme Syyrian konfliktin kansainvälisestä uutisoinnista on lisännyt ymmärrystä median roolista konfliktissa.

Myanmarissa osallistuminen rauhanprosessiin on entistä laajempaa. Lähetysseuran Myanmarin rauhanprosessia tukeva työ on saanut aikaan merkittäviä strategisen tason muutoksia rauhanprosessin etenemisessä. Eri osapuolilla on ollut paremmat mahdollisuudet keskustella keskenään ja etsiä ratkaisuja yhä vaikeammaksi muuttavassa tilanteessa. Osavaltiotason Common Space -verkostot ovat olleet aktiivisessa toiminnassa.  Ne synnyttävät uutta laajan osallistumisen demokraattista kulttuuria ja muodostavat turvaverkon siltä varalta, että rauhanprosessi pysähtyy. Tiedon tarjoaminen etnisten ryhmien käyttöön on mahdollistanut näiden ryhmien entistä tehokkaamman osallistumisen neuvotteluprosesseihin. Se on myös vahvistanut heidän osaamistan erityisesti hyvän hallinnon, luonnonvarojen sekä julkisen hallinnon aloilla. Tietoisuus rauhanprosessista ja sen vaatimuksista sekä sitoutumisesta siihen on edennyt paikallistasoa myöten. Rauhanprosessiin osallistumisen taso ja laajuus ovat kasvaneet merkittävästi.