Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Esimerkkejä työmme tuloksista:

Oikeutta Kolumbian alkuperäiskansoille ja afrokolumbialaisille. Lähetysseura on tukenut työtä Kolumbian alkuperäiskansojen ja afrokolumbialaisten parissa.Työn tuloksena kyläyhteisöjen osallistuminen päätöksentekoon ja kyky vaatia omia oikeuksiaan on vahvistunut huomattavasti. Yhteisöjen ruokaturva, katastrofivalmius ja riskienhallinta on parantunut. Maanomistuskysymyksissä on saavutettu oikeusistuimissa positiivisia päätöksiä.

Etelä-Afrikassa torjutaan muukalaisvihaa. Etelä-Afrikassa on tehty Lähetysseuran tuella vaikuttamistyötä vihapuheen ja muukalaisvihamielisyyden torjumiseksi ja vähemmistöjen suojelemiseksi. Lähetysseuran paikallinen kumppani on toiminut välittäjänä pakolaisten ja Etelä-Afrikan viranomaisten välillä. Se on antanut panoksensa lainsäädännön prosesseihin ja saanut aikaan painetta maahanmuuttajille epäedullisten lainkohtien muuttamiseksi.

Vaikutamme Suomessa ja kansainvälisellä tasolla. Syyrian rauhanhankkeen kautta Lähetysseura on vaikuttanut merkittävästi Syyrian vakauttamisesta käytävään keskusteluun eri eurooppalaisissa hallituksissa, Euroopan unionissa ja YK-järjestöissä. Olemme olleet perustamassa pohjoismaista uskonnonvapausverkostoa yhteisen vaikuttamistyön suunnittelemisen ja resursoinnin tueksi. Lähetysseura on myös tuonut vammaisten oikeuksiin liittyvää asiantuntemustaan ekumeenisiin sekä YK- ja EU-verkostoihin. Olemme vahvistaneet maakysymyksien ratkaisusta käytävää keskustelua ja osaamista osana kansallisia dialogiprosesseja.