Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Lähetysseura
PL 56, 00241 Helsinki

Puh. 09 129 71
Lähetysseuran ly-tunnus: 0116962-5

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Tarja Larmasuo

Maistraatinportti 2a

PL 56

00241 HELSINKI

Puh. 020 7127 204

etunimi.sukunimi@suomenlahetysseura.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen Lähetysseuran osoiterekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Suomen Lähetysseuran asiakkaiden yhteys- ja sopimustietojen ylläpitäminen. Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Suomen Lähetysseuran toiminnasta ja kampanjoista puhelimitse, sähköpostilla tai paperipostilla.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • palvelun toteuttaminen,
 • asiakastapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun kehittäminen,
 • markkinointi,
 • analysointi ja tilastointi ja
 • tutkimukset

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot kuten lahjoitustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailutiedot ja peruutustiedot
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset
 • Mahdolliset tarjonnanestotiedot
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
 • Lahjoitussopimukset

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja tukijatiedot saadaan asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai kun tukija tekee kertalahjoituksen suorakeräykseen tai liittyy kuukausitukijaksi. Julkisissa viroissa toimivien henkilöiden / seurakuntien työntekijöiden työhön liittyvät osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet voidaan kerätä seurakuntien julkisilta verkkosivuilta.

7. Tietojen luovutus

Suomen Lähetysseura ei anna verkkosivuilla ja kampanjatapahtumissa kerättyjä yhteystietoja kolmansille osapuolille, ja tietoja käytetään vain järjestön omassa toiminnassa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriä säilytetään pelkästään sähköisessä muodossa ja vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Vaitiolovelvollisuus sitoo rekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä.

9. Tietojen tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa Suomen Lähetysseuran osoiterekisterissä olevat itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastuspyyntö tehdään ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön. Rekisterinpitäjän on asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto ilman aiheetonta viivytystä.