Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Usein kysytyt kysymykset Felm Volunteer -ohjelmasta

Felm Volunteer -ohjelma on Lähetysseuran ja sen kumppanikirkkojen tai -järjestöjen toimintaa palveleva yhteistyömuoto. 

Se antaa mahdollisuuden pohtia omaa paikkaa lähtijänä tai lähettäjänä sekä tarjoaa tuntumaa lähetystyön arkeen. 

Felm Volunteerit osallistuvat kotimaahan paluunsa jälkeen yhteisestä työstä kertomiseen Lähetysseuran kotimaan vapaaehtoistehtävissä esim. seurakunta- ja kouluvierailuilla. 

Felm Volunteer tehtävät ovat avustavia tukitehtäviä. Niiden kesto on 2–12 kuukautta. Tehtävien sisältö vaihtelee kohteittain ja yhteistyökumppanin tarpeitten mukaan. Tehtävä on usein muokattavissa Felm Volunteerin koulutuksen, kokemuksen ja ammattitaidon mukaan. Felm Volunteer ei ole työsuhteessa Lähetysseuraan. Hän ei voi tehdä työtä, joka edellyttää työlupaa tai rekisteröintiä.  

Felm Volunteer -tehtävät tarjoavat Lähde liikkeelle- koulutuksen suorittaneille opiskelijoille mahdollisuuden oman oppilaitoksen kansainvälisen harjoittelun suorittamiseen sekä ammattilaisille uusien innostavien näkökulmien avautumiseen omaan työhön. Monille Felm Volunteer -tehtävät tuovat kaivatun tauon työelämään. Ulkomaille vapaaehtoistyöhön lähteminen on mahdollisuus esimerkiksi vuorottelu- tai virkavapaan hakemista pohtivalle, eläkkeelle siirtyvälle tai täydennyskoulutusta suunnittelevalle.

Tehtäviin voivat hakea Lähde liikkeelle – tai Min Mission -koulutuksen viiden vuoden kuluessa suorittaneet.  

Felm Volunteer -tehtäviin hakeutuvilta edellytetään:
– Lähetysseuran ja sen kumppaneiden työn, arvojen ja tavoitteiden jakamista
– sopeutumiskykyä, suvaitsevaisuutta ja joustavuutta
– itsenäistä, oma-aloitteista työotetta
– riittävää terveyttä, kielitaitoa ja 20 vuoden ikää
– sitoutumista kohdemaahan ja työalueeseen sekä usein myös paikallisen kielen alkeisiin perehtymistä ennen lähtöä

Tehtäviin voivat hakea Lähde liikkeelle -koulutuksen viimeisen viiden vuoden aikana suorittaneet. Lähetysseura on sitoutunut lähettämään kumppaniensa työyhteyteen vain Lähetysseuran Felm Volunteer -ohjelman ja Lähetysseuran työtä tuntevia vapaaehtoisia ja harjoittelijoita. Siksi muutoin kokeneiden ammattilaistenkin edellytetään käyvän Lähde liikkeelle -koulutuksen, joka sisältää 3–4 lähiopetusviikonloppua ja niiden välissä suoritettavat tehtävät (5 opintoviikon monimuotokoulutus).  

Mikäli omaat erityistä osaamista (harvinainen kielitaito tai haettavana olevan tehtävän edellyttämä erityisammattiosaaminen) voit kesän hakuaikana hakea yhtä aikaa syyskauden koulutukseen sekä Felm Volunteer -tehtäviin. Muistathan täyttää molemmat kotisivuillamme olevat hakulomakkeet. Tehtäviin valittaessa etusija annetaan Lähde liikkeelle tai Min Mission -koulutuksen suorittaneelle soveltuvalle, ensimmäistä kertaa ulkomaan vapaaehtoistehtäviin hakeutuvalle.   

Lisätietoa koulutuksistamme ja niihin ilmoittautumisesta. 

Kesä-elokuussa haetaan seuraavan vuoden avoimiin tehtäviin. Helmikuun hakuaikana voi hakea saman toimintavuoden jäljellä oleviin tehtäviin. Avoimet tehtävät ja niiden ajankohta ilmoitetaan Lähetysseuran kotisivuilla hakujen alkaessa 1.2. ja 1.6. 

Hakukelpoisia ovat viiden vuoden sisällä Lähetysseuran Lähde liikkeelle -koulutuksen tai Lähetyksen esikoulutuksen suorittaneet hakijat. Haastattelut tehtäviin pyritään järjestämään hakuaikoina sekä haun päättymistä seuraavan kuukauden aikana. Tehtäviin voidaan valita hakuajan kuluessa, heti soveltuvan hakemuksen saapuessa. Kaikille hakijoille luvataan paikkavahvistus tai tieto haun päättymisestä kolmen kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. 

Mikäli et vielä ole osallistunut Felm Volunteer -tehtäviin hakemista edeltävään koulutukseen: 

Lähetys- ja kehitysyhteistyön teemoja käsittelevä 5 opintoviikon monimuotokoulutus kestää 3–4 viikonloppua välitehtävineen ja on suoritettavissa yhden lukukauden aikana. Syyskauden koulutuksen käyneet voivat hakea Felm Volunteer -tehtäviin seuraavan hakuajan yhteydessä helmikuussa. Kevätkauden koulutuksen käyneet voivat hakea tehtäviin kesä-elokuun hakuaikana. Mikäli omaat poikkeuksellista osaamista (tehtävissä edellytetty erityisammattiosaaminen tai erityinen kielitaito), voit kesän hakuaikana hakea yhtä aikaa sekä Lähde liikkeelle -koulutukseen, että avoimena olevaan Felm Volunteer -tehtävään. 

Tehtäviin voi hakea ja tulla valituksi useammin kuin kerran, kuitenkin maksimissaan 12 kuukauden ajaksi. Etusijalla valintoja tehtäessä ovat Lähde liikkeelle – tai Min Mission -koulutuksen kokonaan hakuhetkellä suorittaneet, ensimmäistä kertaa ulkomaan vapaaehtois- tai harjoittelutehtäviin hakeutuvat soveltuvat hakijat. 

Tiedustelut Felm Volunteer tehtävistä ja hakulomakkeen täyttämisestä 

Tehtävissä aloittamisen mahdolliset ajankohdat näet tehtäväkuvauksesta. Kaikki tehtäväkuvaukset ovat suuntaa antavia ja muokkautuvat Lähetysseuran kumppanin tarpeiden, ohjaajan työtilanteen sekä valituksi tulevien hakijoiden kokemuksen ja osaamisen mukaisesti.  

Hakuun liittyvät yhteystiedot 

Felm Volunteer -tehtäviin liittyvät tiedustelut puh. 040 641 1202 tai jätä soittopyyntö osoitteeseen Felm-Volunteer(at)felm.org  

Mahdollisissa hakulomakkeen lähettämiseen liittyvissä vikatilanteissa voit myös lähettää sähköpostitse tukipyynnön osoitteeseen palvelupiste(at)suomenlahetysseura.fi 

Lähetysseuran organisaatio, kumppanit ja vapaaehtois- sekä harjoittelukäytänteet muuttuvat ajan mittaan. Felm Volunteer ei ole työsuhteessa Lähetysseuraan, mutta hänet nähdään työalueella ja kotimaan vapaaehtoistehtäviin palattuaan kuitenkin Lähetysseuran edustajana. Siksi yli viisi vuotta sitten Lähde liikkeelle -koulutuksen tai Lähetyksen esikoulutuksen käyneiden tulisi hakeutua uudelleen koulutukseen tai sopia koulutuksen osan suorittamisesta kouluttajan kanssa. Lähde liikkeelle -koulutuksen käymistä edellytetään pääsääntöisesti myös Lähetysseuran tai jonkin muun lähetysjärjestön tai kirkon kansainvälisten tehtävien parissa aiemmin työskennelleiltä Felm Volunteer -tehtäviin hakevilta. 

Lähde liikkeelle -koulutus ja Lähetyksen esikoulutus yhdistyivät 1.1.2015, ja ne järjestetään yhteisenä Lähde liikkeelle -koulutuksena. Koulutusta tai sen puuttuvaa osaa koskevat kysymykset tulee osoittaa suoraan koulutuksen järjestäjille. Felm Volunteer -tehtäviin lähetetään vain kokonaan koulutuksen suorittaneita henkilöitä. 

Felm Volunteer tehtäviin lähetetään Lähde liikkeelle -koulutuksen viimeisen viiden vuoden aikana suorittaneita. Koulutus takaa kumppanikirkoillemme ja -organisaatioillemme, että Felm Volunteer on tietoinen Lähetysseuran ja kumppanien yhteisen työn nykyisistä toimintatavoista ja Felm Volunteer -käytänteistä. Koulutus on myös prosessi, jossa monin eri tavoin kokeneet ja lähetysmieliset ihmiset antavat toisilleen ja oppivat vuorovaikutteisesti. 

Diakonia-ammattikorkeakoulun (DIAK) opiskelijat huomioidaan haussa yhteistyösopimuksen pohjalta. Tämä ei kuitenkaan takaa sitä, että kaikille hakeville opiskelijoille voitaisiin taata Felm Volunteer -tehtäviin pääsy tiettynä ajankohtana tai tiettyyn kohteeseen. Mahdollisuuksiasi parantaa se, että otat osaa Lähde liikkeelle -koulutukseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintojasi. Tavan mukaan esim. syyskaudella koulutuksen suorittava DIAKin opiskelija on sijoittunut seuraavaan lukuvuoden syyskaudella Felm Volunteer -tehtäviin hyvin.

Felm Volunteer -tehtäviin valituksi tulemista edistää hakijan valmius vastaanottaa hänelle tarjottuja soveltuja tehtäviä joustavalla aikajaksolla ja mistä tahansa maanosasta. Vastaavasti Felm Volunteer -tehtäviin valituksi tuleminen on sitä epätodennäköisempää, mitä rajatumpi hakijan toive on. Verkossa täytettävään Felm Volunteer -hakemukseen pyydetään siksi kirjaamaan tehtävätoivomus usealla tasolla. Voit niin halutessasi kirjata tehtävä- ja maanosatoiveen tai ilmoittaa, että olet valmis vastaanottamaan osaamiseesi soveltuvan tehtävän mistä tahansa maanosasta. Esimerkiksi: 

  1. Kaikki maat ja mantereet sopivat – eli mikä vain Felm Volunteer -tehtävä heinä-joulukuu 2018 aikana sopii (parhaiten kuitenkin säästövapaani /vuorotteluvapaani /opintojeni tms. aikatauluun soveltuisi syys – marraskuu 3 kk) 
  2. IsraelinFelm-toimintakeskuksen harjoittelutehtävä, syys-marras (sosionomi amk opintojeni kansainväliseen harjoitteluun suunniteltu ajanjakso on syyskausi 2018 ja opinnäytetyön yhdistäminen harjoitteluun kiinnostaa).
  3. Thaimaan ja Nepalin tehtävät kiinnostavat myös erityisesti.

Lähde liikkeelle -koulutuksen viiden vuoden sisällä suorittaneita on enemmän kuin työalueilla vuosittain vapautuvia tehtäviä. Koulutuksen suorittaminen mahdollistaa hakemisen Felm Volunteer -tehtäviin, mutta valitettavasti emme voi taata kaikille koulutetuille paikkaa. 

Lähetysseura tekee kirkollista työtä ja kehitysyhteistyötä kristillisten kirkkokumppanien ja organisaatioiden kanssaFelm Volunteer -tehtäviin lähetettäessä huomioidaan kumppanityöyhteisössä vallitsevat kulttuuriset arvot ja toimintaperiaatteet. Felm Volunteer -tehtäviin lähetetään kumppanin työyhteyteen ja etsittävään tehtävään soveltuvia hakijoita.  

Opetuksen tukitehtävissä huomioidaan opettajakoulutuksen saaneiden hakijoiden ohella myös muiden alojen soveltuvat opiskelijat tai ammattilaiset, joilla on opetettavan kielen tai muun opetettavan aiheen taito. Vuosittain opetuksen tukitehtäviä avautuu eritoten englannin kielen opetuksen parissa. 

Pääsääntöisesti peruskielitaitona pidetään hyvää englannin kielen taitoa. Joissakin tehtävissä kielitaitoedellytyksenä voi olla esim. espanjan tai ranskan kielen hyvä hallinta. Lisäksi on eduksi, mikäli hakija omaa paikalliskielen tuntemusta tai sitoutuu sen perusteiden opiskeluun. Mikäli muuta kielitaitoa edellytetään, siitä on liitetty maininta tehtävän yhteyteen. 

Felm Volunteereille järjestetään yhteinen perehdytyspäivä Lähetysseurassa toukokuussa (helmikuun hakuun osallistuneille) ja joulukuussa (kesäajan hakuun osallistuneille). Sen jälkeen hakijat sitoutuvat perehtymään itsenäisesti kohdemaan kieleen ja kulttuuriin sekä edessä oleviin tehtäviin. Tähän liittyen voit lukea kirjallisuutta, tavata Lähetysseuran aiemmin alueelle lähettämiä Felm Volunteereja sekä hyödyntää valmistautumisessasi koulutuksesi, opintojesi ja työelämän aikaisia oppeja. 

Kotimaahan palattuaan Felm Volunteerit osallistuvat palautekeskusteluun sekä palaajien päivään ja toimivat osaltaan perehdyttäjinä seuraaville Felm Volunteereille. Lisäksi jokainen Felm Volunteer -hakija sitoutuu kotimaahan palattuaan osallistumaan 2–3 seurakunta- ja oppilaitosvierailuun jakamaan kokemuksiaan. Lähetysseura voi lisäksi kutsua palaajia kokemuksen ja kiinnostuksen pohjalta osallistumaan myös muihin tapahtumiin. Vapaaehtoistehtävistä on mahdollista saada todistus. 

Felm Volunteer -tehtäviä edeltäviä koulutuksia järjestetään vuosittain kevät- sekä syyskaudella. Koulutuksiin haetaan kotisivuillamme olevalla sähköisellä hakulomakkeella. Lisätietoja koulutuksista. Koulutuksen suorittamisen jälkeen voit hakea Felm Volunteer -tehtäviin viiden vuoden kuluessa koulutuksen suorittamisesta. 

Felm Volunteer -tehtävät suunnitellaan työalueillamme yhteistyössä kumppaniemme kanssa vuosittain. Kesä-elokuun hakuaikana haetaan seuraavan toimintavuoden avoimiin tehtäviin. Helmikuun hakuaikoina haetaan samana vuonna avautuviin tehtäviin. Haettavissa olevat tehtävät ilmoitetaan Lähetysseuran kotisivuilla hakuajan alkaessa 1.2. ja 1.6.  

Tehtävät suunnitellaan vuosittain yhteistyössä Lähetysseuran kumppanien kanssa. Tehtävänkuvauksia kirjatessa valitaan tiettyä hanketta ja työalueen toimintasuunnitelman kokonaisuuden toteutumista tukevia tehtäviä. Työalueella ja yhteistyökumppanilla voi olla myös muunlaista vapaaehtoistarvetta. Paikkavahvistuksen saa hakija, joka omaa kirjatun tehtävän kaltaista osaamista. Vaihtoehtoisesti tai edellisen lähtöparina paikkavahvistuksen voi saada myös hakija, jonka osaamisalue on muu kuin tehtävälomakkeeseen kirjatuissa tehtävissä, mutta jonka osaaminen muutoin tukee kokonaisuuden toteuttamista. Kannattaa siis hakea tehtäviin.  

Tehtävälomakkeisiin kirjattu mahdollinen ajankohta on joissakin tapauksissa rajattu yksinomaan lomakkeessa mainittuihin kuukausiin (esim. yhteistyökumppanin toimintakauden tarpeet, majoitustilanne ja ohjaajan työkalenteri vaikuttavat). Osassa tehtäviä ehdotetut vapaaehtoiskuukaudet voivat kuitenkin olla sovittavissa hakijan lähtömahdollisuuksien mukaan myös muuhun ajankohtaan.  

Lapsiperheiden suositellaan hakeutuvan Lähetysseuran palkalliseen ulkomaan työhön, jota edeltää kirkon kansainvälisen työn koulutus. Ulkomaan Felm Volunteer -vapaaehtoistehtäviin lähetetään ainoastaan aikuisia Lähde liikkeelle -koulutuksen (LL) käyneitä vapaaehtoistehtävien hoitamiseen soveltuvia henkilöitä. LL-koulutukseen hakeutumisen alaikäraja on 20 vuotta.

Ulkomaiset kumppanimme ottavat pääasiassa vapaaehtoistyöntekijöiksi vain itsenäisesti tehtäviin hakevia LL-koulutuksen käyneitä henkilöitä tai aviopareja. Kullekin lähtijälle pyritään mahdollisuuksien mukaan löytämään soveltuva lähtöpari tehtäviin. Lähetysseura kustantaa jaetun majoituksen ja tehtäviin liittyvät kohdemaan matkakustannukset vapaaehtoisille. Muut kuin vapaaehtoistehtävään valitut eivät voi liittyä samaan majoitukseen tai osallistua tehtävien hoitoon.

Moni vapaaehtoistehtäviin lähtevä kutsuu läheisiään tai ystäviään kuitenkin lyhyelle vierailulle itsenäiseen maahan ja kulttuuriin tutustumisen jaksonsa ajaksi (kohteesta ja jakson kestosta riippuen vapaaehtoistehtävistä vapaa n. 1-2vkon aika). Vapaaehtoinen voi sinäkin aikana käyttää hänelle itselleen koko jakson ajaksi nimettyä majoitusta. Vapaaehtoisen vieraat eivät kuitenkaan voi majoittua siellä. Lähetysseura ei osallistu itsenäisen maahan ja kulttuuriin tutustumisen jakson aikaisiin matka- tai majoitusjärjestelyihin. Vapaaehtoisen mahdolliset lyhytaikaisvieraat vastaavat kokonaisuudessaan omista majoitus- ja matkakustannuksistaan sekä matkajärjestelyistään.

Tarkista että hakemukseen liittämäsi valokuva on riittävän pienikokoinen. Tarkista myös, että olet täyttänyt kaikki kysymyskohdat. 

Tallensin lomakkeen koneelleni. Lähetä-nappia painaessa lomake katosi, ja nyt harmittaa… 

Hakulomaketta ei voi tallentaa sellaisenaan omalle koneelle ja lähettää näin tallennettua tiedostoa eteenpäin. Siksi hakemuslomakkeen avointen kysymysten pidemmät tekstiosiot suositellaan kirjattavaksi erilliseen tallennettavaan tiedostoon. Näin tietojen muuttaminen on vielä mahdollista vastaukset kirjoitettuasi. Lopuksi nämä pidemmät tekstit kannattaa kopioida hakulomakkeen avoimiin kysymyksiin ennen lähetä-napin klikkaamista. 

Kenelle voin osoittaa lomakkeen täyttämiseen ja lähettämiseen liittyvät kysymykset? 

Hakemuksen sisältöön liittyviin kysymyksiin vastataan numerossa 040 641 1202. Voit myös jättää soittopyynnön osoitteeseen Felm-Volunteer@Felm.org. Muistathan liittää viestiin puhelinyhteystietosi. 

Lähetysseuran atk-tukipalvelu auttaa tarvittaessa teknisissä kysymyksissä 020 7127 400. 

Ohjelma korvaa Lähde liikkeelle tai Min Mission -koulutuksen käyneille Felm Volunteer -sopimuksen omaaville vapaaehtoisille seuraavat kulut:

Kaikkiin vapaaehtois- ja harjoittelutehtäviin liittyen korvataan vapaaehtoismajoitus, matkakulut tehtävien hoitamiseksi kohdemaassa ja alueen muuhun työhön tutustumismatkan kulut. Lisäksi Lähetysseura myöntää hakemuksesta pienimuotoista tukea ulkomaan vapaaehtoistyöhön lähtemisestä aiheutuviin kustannuksiin, joko tositepohjaisen hakemuksen (esim. lentokulu) tai päivärahahakemuksen pohjalta.