Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Felm Volunteer -ohjelma antaa näköalan Lähetysseuran ja kumppanikirkkojen tai -järjestöjen toimintaan. Vapaaehtoinen voi hakea avoinna olevia tehtäviä, joista osa on itsenäisempiä ja ammatillista osaamista enemmän vaativia, osa selkeämmin avustavia tehtäviä. Jokaisella vapaaehtoisella on tehtävään nimetty ohjaaja. Tehtävät vaihtelevat maan ja kumppanin tarpeiden mukaan. Vapaaehtoinen ei ole työsuhteessa lähettävään organisaatioon.

Vuoden 2020 alussa olemme aloittaneet yhteistyön Luterilaisen maailmanliiton (Lutheran World Federation, LWF) kanssa. Osa vapaaehtoispaikoistamme on heidän hankkeissaan. Työalueella volunteerista on vastuussa LWF, mutta muutoin prosessi on sama kuin Lähetysseuran tehtäviin lähtevillä Volunteereilla. Lähetysseura vakuuttaa molempien tahojen tehtäviin lähtevät vapaaehtoiset.

Tehtävät ovat kestoltaan 2-12kk. Tarkka kesto sovitetaan työalueen ja vapaaehtoisen toiveiden mukaan.

Lähetysseura ei peri maksua vapaaehtoistyöhön osallistumisesta.

Vapaaehtoistyö antaa mahdollisuuden pohtia omaa paikkaa lähetystyössä ja kirkon kansainvälisessä työssä sekä oppia toisesta kulttuurista. Monille jakso tarjoaa innostavia näköaloja omaan työhön ja toivotun tauon työelämään. Jakson voi suorittaa opintoihin liittyvänä harjoitteluna. Sen aikana on mahdollista kerätä esim. pro gradu -aineistoa.

Felm Volunteerit tekevät kotimaahan paluun jälkeen muutamia vierailuja seurakunnissa jaksoon liittyen.

Tavoitteena on, että ulkomaankokemuksen saaneet vapaaehtoiset sitoutuvat toimimaan Lähetysseuran puolestapuhujina ja tukijoina. Lähde liikkeelle -koulutus ja Felm Volunteer -jakso näkyvät myös rekrytoinnissa: osa hyvän kokemuksen saaneista päätyy hakemaan myös pitkäaikaiseen työhön Lähetysseurassa.

Felm Volunteeriksi lähetetään vain Lähde liikkeelle – tai Min Mission -koulutuksen suorittaneet hakijat. Koulutuksen suorittamisesta voi olla enintään viisi vuotta. Jos koulutuksesta on pidempi aika, ota yhteyttä vastaavaan työntekijään.

Ensisijaisesti valitaan ne hakijat, jotka eivät ole aiemmin olleet Felm Volunteer -tehtävissä. Tehtäviin voi kuitenkin tulla valituksi useamman kerran. Enimmäismäärä on 12kk (esim. 4x3kk maailmalla).

Koulutuksen lisäksi edellytetään:

 • Lähetysseuran ja sen kumppaneiden työn, arvojen ja tavoitteiden jakamista
 • sopeutumiskykyä, suvaitsevaisuutta ja joustavuutta
 • itsenäistä, oma-aloitteista työotetta
 • kielitaitoa ja 20 vuoden ikää
 • sitoutumista työhön, kulttuurisiin ohjeisiin, Lähetysseuran/Luterilaisen maailmanliiton turvallisuusohjeisiin ja käytänteisiin sekä Act Alliancen Code of Conductiin
 • terveystodistusta ja lasten kanssa työskenteleviltä rikostaustaotteen esittämistä
 • mahdollisuutta sitoutua kuluihin, jotka kuuluvat vapaaehtoiselle

Vuodessa on kaksi hakuaikaa. Kesäkuun alussa alkaa suurempi haku, jossa on tarjolla seuraavan kalenterivuoden tehtäviä. Paikkoja on ollut tarjolla noin 30-40. Helmikuussa on ns. täydentävä haku saman vuoden syksyn tehtäviin. Paikkoja aukeaa yleensä alle 10.

Avoimet tehtävät näet täältä hakuajan alkaessa 1.2. ja 1.6. Hakuajan päättyeessä tehtävät jäävät näkyviin, jotta on mahdollisuus katsoa suuntaa antavasti millaisia paikkoja on tarjolla. Jokaisessa haussa on eri tehtävät, ne määräytyvät työalueen tarpeen ja työntekijätilanteen mukaan. Kaikki tehtävänkuvaukset on suuntaa antavia. Myös ajankohta on usein joustava.

Hakulomakkeen yhteydessä kerrotaan aikataulu, milloin haastattelut pidetään ja koska jokaisella hakijalla on tieto paikan saamisesta.

Hakija täyttää englanninkielisen lomakkeen ja valitsee itselle sopivan haastatteluajan erillisen lomakkeen kautta. Pääosa hakijoista haastatellaan Lähetysseuran toimistolla Pasilassa tai Teamsissa. Toisinaan työalue haluaa myös haastatella hakijan. Hakemukseen kannattaa panostaa, koska lopullinen valinta volunteerista tehdään työalueella yhdessä kumppanin kanssa.

Volunteeriksi voi hakea vain niihin tehtäviin, jotka ovat sillä hetkellä auki. Jos sopivaa tehtävää ei löydy, kannattaa odottaa seuraavaa hakua tai ottaa yhteyttä felm-volunteer@felm.org.

Luterilainen Maailmanliitto on luterilaisten kirkkojen kattojärjestö, jolla on päätoimisto Genevessä. Sen piiriin kuuluu 148 eri kirkkoa (75,5 milj kristittyä) 99 eri maassa. Sen World Service -osasto toimii 28 eri maassa.

Suomen Lähetysseura kuuluu Luterilaiseen Maailmanliittoon ja osa hankkeistamme tehdään yhteistyössä.

Luterilaisella Maailmanliitolla on tarve koulutetuille vapaaehtoisille ja kiinnostavia tehteäviä eri puolilla maailmaa. Lähetysseuran Felm Volunteer -ohjelma on todettu toimivaksi ja usein hakijoita on ollut enemmän kuin paikkoja. Päätimme aloittaa yhteistyön vuoden 2020 alussa.

Lähetysseura kouluttaa Volunteerit Lähde liikkeelle -koulutuksessa ja hoitaa rekrytoinnin sekä perehdytyksen Suomessa. Lisäksi Luterilainen maailmanliitto haastattelee hakijat Skypessä ja tarjoaa tehtävään valituille koulutuksen Genevessä tai Lähetysseuran tiloissa Helsingissä. Luterilainen Maailmanliitto vastaa vapaaehtoisista työalueella. Lähetysseura vakuuttaa heidät, kuten kaikki vapaaehtoiset. Suomeen paluun jälkeen paluuhaastattelu, palaajien päivä ja seurakuntavierailut tehdään Lähetysseuran järjestäminä.

Volunteereiksi lähetetään vain Lähde liikkeelle (tai Min Mission) -koulutuksen käyneet hakijat.

Koulutuksessa saa laajasti tietoa Lähetysseuran työstä, arvoista ja toimintaperusteista. Sen aikana on mahdollista pohtia omaa suhdetta lähetystyöhön, kutsumusta ja toimimista vieraassa kulttuurissa. Lähetysseura haluaa oppia tuntemaan henkilöt, jotka lähetetään työalueelle.

Jos koulutuksen käymisestä on enemmän kuin viisi vuotta, neuvottelemme hakijan kanssa tietojen päivittämisestä. Henkilö voi esimerkiksi täydentää aiempaa koulutusta osallistumalla johonkin/joihinkin kurssiviikonloppuihin tai luentoihin. Lähetysseuralle on tärkeää, että vapaaehtoisilla on ajantasainen tieto esim. strategiasta ja työaluiden tilanteesta.

Voit hakea samaan aikaan syksyn Lähde liikkeelle -koulutukseen ja Felm Volunteer -tehtäviin. Jos koulutus jää suorittamatta, Felm Volunteer -paikka ulkomailla peruuntuu. Tehtäviin valitaan ensisijaisesti jo koulutuksen käyneet henkilöt.

Lisätietoa koulutuksista ja ilmoittautumisesta. 

Vapaaehtoinen hankkii tai vastaa itse:

 • lentoliput ja mahdollinen viisumi
 • terveystodistuksen, lääkkeet ja rokotukset
 • käyttörahat jakson ajalle
 • matkatavaravakuutus (Lähetysseura vakuuttaa muuten)

Lähetysseura/Luterilainen Maailmanliitto tarjoaa:

 • asumisen vapaaehtoisjakson ajalle
 • vakuutuksen (ei sis. matkatavaravakuutusta)
 • ohjaajan ja perehdytyksen työhön
 • työhön liittyvät matkakulut työalueen sisällä
 • mahdollisuuden tutustua Lähetysseuran (ja/tai kumppanin) muuhun työhön alueella
 • pienimuotoista tukea kulukorvauksen tai päivärahan muodossa

Tehtävät ovat usein noin 3kk mittaisia, kesto vaihtelee kuitenkin 2-12kk välillä. Tehtävänkuvauksessa on esitetty toive kestosta ja ajankohdasta. Ensisijaisesti kesto riippuu työalueen toiveista, mutta myös vapaaehtoisen toiveet ja aikataulut huomioidaan. Jos tehtävä on kiinnostava, mutta ajankohta huono, tehtävää kannattaa silti hakea.

Monet kumppanit eivät noudata suomalaista n. 40h työviikkoa, joka jakautuu viiteen työpäivään ja kahteen vapaapäivään. Vapaaehtoistehtävissä kannattaa varautua joustavuuteen, vaikka ohjaaja pyrkiikin järjestämään joko viisi pidempää tai kuusi lyhyempää työpäivää per viikko. Työkulttuuri on todennäköisesti hyvin toisenlainen. Etukäteen sovittu tehtävänkuvaus saattaa muuttua hieman tai joskus enemmänkin.

Volunteer on vapaaehtoistyöntekijä. Hyvän vapaaehtoistyön etiikkaan kuuluu, että vapaaehtoinen ei korvaa palkallista työntekijää. Tehtävät ovat siis avustavia. Toiset tehtävistä ovat selkeästi itsenäisempiä ja ammatillisempia, toiset enemmän tukitoimia. Kannattaa hakiessa pohtia omaa elämäntilannetta, tavoitteita ja odotuksia.

Volunteerille kuuluu jaksoon pidempi vapaa (6-10vrk/3kk), jonka ajankohta sovitaan ohjaajan kanssa. Monissa tehtävissä on mahdollista myös jakaa tämä esim. kahteen pitkään viikonloppuun.

Pyrimme tarjoamaan kaikille ensimmäistä kertaa (kesäkuun isossa haussa) hakeville paikan. Tehtäviä ei aina ole riittävästi tai kiinnostus/osaaminen ei sovellu haussa oleviin paikkoihin.  Koulutuksen käyneille löytyy pääsääntöisesti paikka viimeistään toisella hakukierroksella, jos kielitaito, terveys ja soveltuvuus ovat riittävät.

Tehtävät tulevat työalueiden tarpeiden mukaan. Etsimme sopivaa vapaaehtoista tehtävään, emme räätälöi tehtäviä vapaaehtoisen osaamisen mukaan. Toki monissa tehtävistä on neuvotteluvaraa: työtä voi suunnata tai painottaa oman osaamisen mukaisesti.

Hakijan joustavuus vaikuttaa paikan löytymiseen: tiukka rajaus tehtävän, maanosan tai aikataulun suhteen vaikeuttaa paikan saamista. Hakulomakkeeseen on mahdollista listata useampi mieleinen paikka. Haastattelussa täsmennetään vielä toiveita. Volunteerille saatetaan tarjota paikkaa, jota hän ei ole lomakkeessa hakenut. Hakijalla on aina mahdollisuus kieltäytyä tarjotusta tehtävästä.

Lähetysseura tekee kirkollista työtä ja kehitysyhteistyötä paikallisten kirkkokumppaneiden ja organisaatioiden kanssa. Kaikissa tehtävissä otetaan huomioon kumppanin kulttuuriset arvot ja toimintaperiaatteet.

Kirkon työyhteyteeen lähetetään vain Suomen ev.lut kirkkoon (tai mahdollisesti muuhun kirkkokuntaan) kuuluvia vapaaehtoisia. Kehitysyhteishankkeisiin on mahdollista hakea, vaikka ei kuuluisi kirkkoon. Monet kumppanimme mieltävät myös vapaaehtoiset Lähetysseuran työntekijöiksi. Lähetysseuran arvoihin sitoutuminen on edellytys lähtemiselle.

Tehtävät ovat hyvin monipuolisia. Toisiin tehtäviin vaaditaan tiettyä kielitaitoa tai korkeakoulututkintoa, toisiin ammatillista osaamista ja työkokemusta, toisiin tehtäviin ei ole kovin paljon erityisvaatimuksia.

Tehtäväkohtaiset vaatimukset löytyy avoinna olevien tehtävien kohdalta. Tehtävät on jaoteltu maiden mukaan. Maavalikosta pääset näkemään lyhyen kuvauksen tehtävästä. Sen alta avautuu linkki ”Lataa tehtävänkuva” -tiedostoon, jossa kerrotaan tehtävänkuvasta, ajankohdasta ja ohjaajasta ym. tarkemmin.

Jos avoinna olevia tehtäviä on paljon ja haluat ennen niiden selaamista pohtia sinulle sopivimpia tehtäviä, ota yhteyttä felm-volunteer@felm.org.

Jokainen hakija käy Suomen Lähetysseuran Lähde liikkeelle -koulutuksen.

Pääsääntöisesti kielitaitovaatimuksena on hyvä englannin kielen taito. Joissakin tehtävissä vaaditaan espanjan, ranskan tai portugalin hyvää hallintaa (englannin sijaan). Kielitaitovaatimus on kerrottu tehtävän kuvauksen yhteydessä. Paikalliskielen tuntemus on aina eduksi. Monet kumppaneistamme eivät puhu sujuvaa englantia. Jakso on mielekkäämpi, jos hakija opiskelee omatoimisesti paikallista kieltä ennen lähtöä. Tämä on vapaaehtoista. 

Tehtävään valituille Felm Volunteereille järjestetään yhteinen perehdytyspäivä Lähetysseurassa. Päivässä käydään läpi mm. turvallisuus, code of conduct ja kulttuurisia kysymyksiä. Siihen osallistuminen on edellytys tehtävään valitsemiselle. Hakijat saavat yhteyden työalueella olevaan ohjaajaan, joka auttaa etukäteen perehtymään ja suunnittelemaan jaksoa. Joissain tilanteissa Lähetysseura tarjoaa mahdollisuuden osallistua talon sisäisiin lisäkoulutuksiin, jos se tukee vapaaehtoisjaksoa.

Tehtäviin voi ja kannattaa hakea, vaikka tehtävänkuvauksessa oleva ajankohta ei olisi juuri sopiva itselle. Työalueen tilanteesta riippuen sopiva hakija voi lähteä jopa usean kuukauden heitolla alkuperäiseen ilmoitukseen nähden (yleensä kuitenkin saman vuoden sisällä). Sovimme asiasta tilannekohtaisesti. On myös mahdollista, että tarjoamme muuta kuin ensisijaisesti haettua tehtävää tai joku paikka aukeaa yllättäen.

Avoimia hakemuksia emme ota vastaan. Hakuajat ovat helmikuussa ja kesäkuun alusta elokuulle. Jos haluat keskustella esim. opintoihin liittyvästä harjoittelusta ja vuorotteluvapaan ajoittamisesta, ota yhteyttä felm-volunteer@felm.org.

Felm Volunteeriksi ei ole mahdollista lähteä lasten kanssa. Puolisot valitaan tehtäviin niin, että molemmille on nimetty oma vapaaehtoistehtävä samalla työalueella. Molempien osapuolten pitää käydä Lähde liikkeelle -koulutus. Ulkomaiset kumppanimme ottavat pääasiassa vapaaehtoistyöntekijöiksi vain itsenäisesti tehtäviin hakevia henkilöitä tai aviopareja.

Lähetysseuran palkalliseen ulkomaan työhön lähetetään luonnollisesti myös perheitä.

Jokaisella vapaaehtoisella on mahdollisuus pitää pidempi vapaa jakson yhteydessä (6-10vrk/3kk jakso). Osalle tulee perhettä tai ystäviä viettämään lomaa. Työhön tutustuminen on yleensä mahdollista, mutta tämä sovitaan työalueella olevan ohjaajan kanssa.

Vieraat vastaavat omista majoitus- ja matkakustannuksistaan sekä matkajärjestelyistään. Myös vapaaehtoinen vastaa kuluista itse, jos hän matkustaa vapaansa aikana. Vapaaehtoinen voi lomalla käyttää hänelle jakson ajaksi annettua majoitusta, mutta vieraat eivät voi majoittua siellä.

Suomen Lähetysseuran arvoihin ja toiminnan periaatteisiin sekä kannanottoihin voit tutustua täällä.

Vapaaehtoisjakson osalta eettiset näkökulmat on myös pyritty huomioimaan mahdollisimman monella tavalla:

 • vapaaehtoiset koulutetaan Lähde liikkeelle -koulutuksessa ja perehdytetään ennen tehtävään lähtöä
 • vapaaehtoisella on ennakkoon suunniteltu tehtävä, jota hän on hakenut ja työtä ohjaa Lähetysseuran tai kumppanin palkattu työntekijä
 • vapaaehtoinen ei korvaa palkattua työntekijää
 • työtehtävät suunnitellaan Lähetysseuran ja kumppanin tekemän työn raamiin: samat tavoitteet ja työn periaatteet ohjaavat myös vapaaehtoisen tekemää työtä
 • vapaaehtoiset toimivat lasten tai nuorten parissa sellaisissa tehtävissä, joista päävastuussa ovat palkatut työntekijät: toimintaa ei pyöri vapaaehtoisten voimin ja esimerkiksi lasten parissa toimiessa varmistaan, että heillä on ensisijaisesti pysyviä aikuisia ympärillään
 • vapaaehtoiset eivät vie rahaa työalueelle
 • vapaaehtoiselta ei peritä rahaa osallistumisesta ohjelmaan

Jos hakemus ei jostain syystä lähde eteenpäin, tarkista, että olet täyttänyt kaikki kysymyskohdat.

Avointen kysymysten pidemmät tekstit kannattaa kirjoittaa erilliseen tiedostoon ja liittää sitten lomakkeeseen. Näin kirjoittamasi teksti ei häviä, jos lomake ei jostain syystä toimi. Hakulomaketta ei valitettavasti voi vielä tallentaa omalle koneelle, kehitämme lomaketta.